Blog

#44

#44

Vandaag denken we na over het laatste Gebod: BEGEERTE“Gij zult niet begeren uws naasten huis; gij zult niet begeren uws naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn rund, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is.”‭‭Exodus‬ ‭20:17‬ ‭NBG51‬‬ Ook dit Gebod spreekt voor zich, toch is het goed om hier [...]

#43

#43

Vandaag denken en praten we over het negende Gebod: LIEGEN“Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste.”‭‭Exodus‬ ‭20:16‬ ‭NBG51‬‬ Denk eens na vandaag over liegen, over niet helemaal eerlijk zijn, doe je het wel eens? English Today, the second to last Commandment: LYING““You shall not give false testimony against your neighbor.”‭‭Exodus‬ ‭20:16‬ ‭NIV‬‬ Think [...]