#53

Het is maandag, de laatste week van ons project. Na vandaag ontvang je nog vijf woorden (dus t/m as zaterdag) en zondag as is het begin van de Adventtijd. Het woord van vandaag is:

VINDEN

Gisteren hebben we nagedacht over zoeken, vandaag gaat het over vinden en dan specifiek vinden met heel je hart, lees Jeremia 29 eens:

“dan zult gij Mij zoeken en vinden, wanneer gij naar Mij vraagt met uw ganse hart.”
‭‭Jeremia‬ ‭29:13‬ ‭NBG51‬‬

Misschien kun je daar eens over nadenken, hoe te zoeken en vinden met je hele hart. Ik denk dat het ook is met je hele hart genieten, met je hele hart dankbaar zijn, met je hele hart vandaag leven.

Ik heb me voorgenomen (ja een goed voornemen, je hoort het goed) om me meer te gaan verdiepen in dat zoeken en vinden. Wil je meezoeken? Gisteren zei ik het al, houd mijn blog hier in de gaten want ik wil in Januari met iets leuks beginnen……Een nieuw project! Nee geen 58 dagen meer, dit wordt anders, dit is een lange termijn project……..

Samen zoeken, samen met ons hele hart.

Tot morgen!

English

It’s Monday, the last week of our project. After today you will receive five more words (so until Saturday) and Sunday is the beginning of the Advent. Today’s word is:

FINDING

Yesterday we talked about searching, today about finding and then specifically finding with all your heart, read Jeremiah 29:

“You will seek me and find me when you seek me with all your heart.”
‭‭Jeremiah‬ ‭29:13‬ ‭NIV‬‬

Maybe you can think about that, how to seek and find with all your heart. I think it is also enjoying with your whole heart, being grateful with your whole heart, living today with your whole heart.

I have a good intention for the new year, to delve more deeply into that search and finding. Would you like to join us? Yesterday I already told you, keep an eye on my blog here because I want to start something fun in January……A new project! No, no more 58 days, this will be different, this is a long term project……..

Searching together, together with our whole heart.

See you tomorrow!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s