#52

Het woord van vandaag is:

ZOEKEN

Ik lees de laatste tijd vaak over zoeken. Over God zoeken met je hele hart. Maar, wat is dat eigenlijk? Wat houdt het in? En hoe voelt dat?

Ik lees Psalmen 119:1-16

Misschien vertaal ik het verkeerd maar ik denk dat God zoeken betekent, God voorop zetten. En ik las een quote hierover:

Als iets je ervan weerhoudt God op de eerste plaats te zetten, dan moet dat het eerste zijn waar je mee stopt. 

Probeer het maar eens uit vandaag, wat houdt jou af van God op de eerste plaats zetten? Wat doe je wat je op dit moment belangrijker vindt dan Hem?

Ik heb me voorgenomen (ja een goed voornemen, je hoort het goed) om me meer te gaan verdiepen in dat zoeken en hoe het werkt. Wil je meezoeken? Hou mijn blog hier in de gaten want ik wil in Januari met iets leuks beginnen……Een nieuw project! Nee geen 58 dagen meer, dit wordt anders, dit is een lange termijn project……..

Samen zoeken……..

Tot morgen!

English

Today’s word is:

SEARCHING

I’ve been reading a lot about searching lately. About seeking God with all your heart. But, what is that? What does it mean? And how does that feel?
I read Psalms 119:1-16

I may be mistranslating it, but I think seeking God means putting God first. And I read a quote about this:

If it's keeping you from putting God first then it needs to be the first to go.

Try it out today, what’s stopping you from putting God first? What are you doing that is more important to you than Him right now?

For the new year I want to delve more deeply into searching and how it works. Would you like to join me? Keep an eye on my blog here because I want to start something fun in January……A new project! No no more 58 days, this will be different, this is a long term project……..
Searching together…..

See you tomorrow!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s