#50

Het woord van vandaag is:

LIEFDE

De afgelopen jaren denk ik meestal zo tegen het einde van het jaar na over een woord voor het nieuwe jaar, een woord als thema, een woord waar ik bijvoorbeeld aan wil werken. Het afgelopen jaar was dat Kracht.

Meestal is het een woord wat een soort van op m’n pad komt, iets waar ik steeds iets over lees of iets over zie. Ik ben er van overtuigd dat dat niet voor niets is. Ook voor het komende jaar probeer ik daar weer voor open te staan. Voor nu denk ik aan Liefde, en dan specifiek aan Liefde voor God en voor mensen.

Het idee is dan er gedurende het jaar meer over te leren, er creatieve dingen mee te doen en er regelmatig over te praten met anderen.

Misschien vind je het leuk om ook eens over een woord na te denken voor het komende jaar, iets wat je gedurende het jaar meeneemt om meer over te leren, weten en in te groeien.

“Hij zeide tot hem: Gij zult de Here, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand.”
‭‭Matteüs‬ ‭22:37‬ ‭NBG51‬‬

Tot morgen!

English

Today’s word is:

HOLD

The last few years I usually think about a word for the new year at the end of the year, a word as a theme, a word I want to work on, for example. Last year it was Strength. Usually it’s a word that sort of crosses my path, a word I keep reading about. I am convinced that that is not a coincidence .
I will try to be open to that again for the coming year. For now I am thinking of Love, and then specifically of Love for God and for people.
The idea is then to learn more about it during the year, to do creative things with it and to talk about it regularly with others.

You might also like to think about a word for the year ahead, something you take with you throughout the year to learn, know more about, and grow in.

“Jesus replied: “ ‘Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind.’”
‭‭Matthew‬ ‭22:37‬ ‭NIV‬‬

See you tomorrow!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s