#48

Het woord van vandaag is:

LAMP

Afgelopen zondag zat ik s’morgens buiten met mijn koffie en ik moest aan iets denken. Ik weet niet of je het herkent, dat je soms een soort van afdwaalt, vervalt in gedrag wat niet direct opbouwend is bijvoorbeeld een vage serie binge-watchen, teveel snoepen, shoppen terwijl je eigenlijk niets nodig hebt, (teveel) drinken……

Ik besefte hoe makkelijk het is om af te dwalen en dat door mijn oog niet op Hem te houden ik mezelf heel makkelijk uit het oog verlies. 

Ik ben bezig met voorbereiden voor de Adventtijd en het thema van de PKN-kalender is “In een ander licht”, over hoe de komst van Jezus een ander licht werpt op ons leven en de wereld. Zijn licht is er als alles donker is. Licht als de lamp voor onze voet en als licht op ons pad. 

Laten we samen op Zijn pad blijven, niet afdwalen, laten we het licht blijven volgen.

Denk vandaag eens na over hoe Zijn licht over jouw leven schijnt.

Tot morgen!

English

Today’s word is:

LAMP

Last Sunday I was sitting outside with my coffee in the morning and I had to think of something. I don’t know if you recognize it, that you sometimes kind of wander off, fall into behavior that is not directly constructive, for example a vague series of binge-watching, snacking too much, shopping when you actually don’t need anything, drinking (too much) …
I realized how easy it is to go astray and that by not keeping my eye on Him I very easily lose sight of myself.
I am preparing for Advent and the theme of the PKN (Our Dutch Protestant Church) calendar is “In a different light”, about how the coming of Jesus sheds a different light on our lives and the world.

His light is there when everything is dark. Light as the lamp before our feet and as light on our path.
Let’s stay on His path together, don’t stray, let’s keep following the light.

Today, think about how His light shines on your life.

See you tomorrow!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s