#47

Het woord van vandaag is:

THUISKOMEN

Om maar met de deur in huis te vallen, ik heb een baan!!

En zó niet wat ik verwacht had maar ik heb er zo ontzettend veel zin in!

Vorig weekend liepen we op zaterdagmorgen over de markt op zoek naar ingrediënten voor erwtensoep. Groenteboer, marktslager en bij die laatste raakte ik met de slager aan de praat, ik vertelde haar oa dat ik als jonge vrouw jaren in de slagerij heb gewerkt en toen zei ze: “Ik zoek nog iemand voor de woensdagen.” Kort verhaal nog korter, ik start deze week!! Ik vind het wel heel spannend maar ik heb er vooral heel veel zin in! Ik was vorige week even in de wagen voor een kennismaking en het voelde zo als thuiskomen, heel bijzonder. Ik ben dankbaar voor deze, totaal onverwachte, kans.

Heb jij dat wel eens, dat iets voelt als thuiskomen?

Tot morgen!

English

Today’s words are:

COMING HOME

Just to get straight to the point, I have a job!!
Totally not what I expected, but I’m really looking forward to it!

Last weekend we walked through the market on Saturday morning looking for ingredients for pea soup. Greengrocer, market butcher and at the latter I started talking to the butcher. I told her, among other things, that I worked in the butcher shop for years as a young woman and then she said: “I am still looking for someone for Wednesdays.” Short story even shorter, I start this week!! I think it’s very exciting and I’m really looking forward to it! I was in the stall last week for an introduction and it felt like coming home, very special. I am grateful for this, totally unexpected, opportunity.

Have you ever had a feeling of coming home?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s