#44

Vandaag denken we na over het laatste Gebod:

BEGEERTE

“Gij zult niet begeren uws naasten huis; gij zult niet begeren uws naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn rund, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is.”
‭‭Exodus‬ ‭20:17‬ ‭NBG51‬‬

Ook dit Gebod spreekt voor zich, toch is het goed om hier regelmatig bij stil te staan: is er iets wat jij begeert wat niet van jou is? En hoe ga jij om met begeerte? Toen ik hmmm, zo’n 30 jaar geleden voor het eerst stopte met roken deed ik dat samen met mijn moeder. Als we het moeilijk hadden belden we met elkaar en ik zei dan tegen haar “Je moet het uitsluiten Ma!” Mijn moeder heeft nooit meer gerookt, ik wel maar ben twee jaar geleden gestopt. Ook nu nog, als ik het met haar heb over begeerte herinnert zij mij aan mijn eigen woorden “Je moet het uitsluiten!” En dat werkt! Probeer het eens, als je naar iets verlangt, iets begeert wat niet goed is, sluit het dan uit. En…..breng het bij God, geef het aan Hem.

English

Today we think about the last of the Ten Commandments:

DESIRE

““You shall not covet your neighbor’s house. You shall not covet your neighbor’s wife, or his male or female servant, his ox or donkey, or anything that belongs to your neighbor.””
‭‭Exodus‬ ‭20:17‬ ‭NIV‬‬

This Commandment also speaks for itself, yet it is good to regularly reflect on this: is there something you desire that is not yours? And how do you deal with desire? When I first stopped smoking about 30 years ago, I did it with my mother. When we were having a hard time we would call each other and I would say to her “You have to rule it out Ma!” My mother has never smoked again, I did, but I stopped two years ago. Even now, when I talk to her about desire, she reminds me of my own words, “You must rule it out!” And that works! Give it a try, if you desire something that is not good then exclude it. And…..take it to God, give it to Him.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s