#42

Dag 42e van ons project Walk this way! Talk this way! En vandaag het achtste gebod:

STELEN

“Gij zult niet stelen.”
‭‭Exodus‬ ‭20:15‬ ‭NBG51‬‬

Heb je het wel eens gedaan? Misschien als kind, iets ‘gappen’ uit de snoepwinkel? Nou dat mag dus niet :)) Het is zelfs één van de Tien Geboden! Iets meenemen wat niet van jou is, zonder ervoor te betalen of je te verantwoorden is verboden. En dan moet ik denken aan Jezus, die voor “ons’s stelen” gekruisigd is, Hij is verantwoordelijk gehouden, Hij heeft voor ons betaald…. En dat betekent geen vrijbrief voor ons om maar te doen wat we willen omdat Hij toch voor onze zonden betaald heeft. Het is een goede reminder om dankbaar voor te zijn. Praat daar vandaag eens over.

English

In a project about words, one of the ten most important ‘words’ from the Bible cannot be missing. Hence, we start today with ten words inspired by the Ten Commandments, translated into Hebrew as “Ten Words”.

Today’s words are:

STEAL

““You shall not steal.”
‭‭Exodus‬ ‭20:15‬ ‭NIV‬‬

Have you ever done it? Maybe as a kid, something from the candy store? Well that’s not allowed :)) It’s even one of the Ten Commandments! Taking something that doesn’t belong to you without paying for it or being held responsible. And then I think of Jesus, who was crucified for “our stealing”, He has been held responsible, He has paid for us…. And that does not give us free range to do whatever we want because He payed for our sins. It’s a good reminder to be thankful for. Talk about that today.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s