#38

De 38e dag alweer van ons project Walk this way! Talk this way!

De afgelopen en komende dagen denken we na over één van de tien belangrijkste ‘woorden’ uit de Bijbel: de Tien Geboden, in het Hebreeuws vertaald als “Tien Woorden”.

Het woord van vandaag is:

ZONDAG

“Gedenk de sabbatdag, dat gij die heiligt; zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen; maar de zevende dag is de sabbat van de Here, uw God; dan zult gij geen werk doen, gij noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch de vreemdeling die in uw steden woont. Want in zes dagen heeft de Here de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en Hij rustte op de zevende dag; daarom zegende de Here de sabbatdag en heiligde die.”
‭‭Exodus‬ ‭20:8-11‬ ‭NBG51‬‬

Wat doe jij op zondag?

Fijne dag vandaag?

English

Day 38, time flies!

Over the past and coming days, we’ll be reflecting on one of the ten most important “words” in the Bible: the Ten Commandments, translated into Hebrew as “Ten Words”.

Today’s word is:

SUNDAY

“Remember the Sabbath day by keeping it holy. Six days you shall labor and do all your work, but the seventh day is a sabbath to the Lord your God. On it you shall not do any work, neither you, nor your son or daughter, nor your male or female servant, nor your animals, nor any foreigner residing in your towns. For in six days the Lord made the heavens and the earth, the sea, and all that is in them, but he rested on the seventh day. Therefore the Lord blessed the Sabbath day and made it holy.”
‭‭Exodus‬ ‭20:8-11‬ ‭NIV‬‬

How do you spend your Sunday?

Have a nice walk today!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s