#37

De woorden van vandaag zijn:

IJDEL GEBRUIKEN

“Gij zult de naam van de Here, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Here zal niet onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt.”
‭‭Exodus‬ ‭20:7‬ ‭NBG51‬‬

Doe je het wel eens, Gods naam gebruiken met de verkeerde reden? Soms floept er wel eens iets uit hè? Denk eens na vandaag of er een ander woord of andere zin is waarvoor je het kan vervangen. Heb een fijne wandeling!

English

Today’s words are:

MISUSE

“You shall not misuse the name of the Lord your God, for the Lord will not hold anyone guiltless who misuses his name.”
‭‭Exodus‬ ‭20:7‬ ‭NIV‬‬

Do you ever use God’s name for the wrong reason? Sometimes things just slip out, don’t they? Think about it today if there is another word or phrase that you can use as a substitute. Have a nice walk!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s