#36

Hallo allemaal,

Het woord van vandaag is:

AFGODSBEELD

‭“Gij zult u geen gesneden beeld maken noch enige gestalte van wat boven in de hemel, noch van wat beneden op de aarde, noch van wat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen; want Ik, de Here, uw God, ben een naijverig God, die de ongerechtigheid der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die Mij haten, en die barmhartigheid doe aan duizenden van hen die Mij liefhebben en mijn geboden onderhouden.”
‭‭Exodus‬ ‭20:4-6‬ ‭NBG51‬‬

Gisteren dachten we na over andere goden en vandaag denken we na over het woord AFGODSBEELD. Het viel mij op dat dit het enige gebod is wat zo uitgebreid verwoord/beschreven staat. Vond ik wel interessant en misschien wil je vandaag eens nadenken waarom dat zo uitgebreid beschreven staat in Exodus 20:4-6. Fijne wandeling en tot morgen!

English

Hello everybody,

Today’s words are:

IMAGE

““You shall not make for yourself an image in the form of anything in heaven above or on the earth beneath or in the waters below. You shall not bow down to them or worship them; for I, the Lord your God, am a jealous God, punishing the children for the sin of the parents to the third and fourth generation of those who hate me, but showing love to a thousand generations of those who love me and keep my commandments.”
‭‭Exodus‬ ‭20:4-6‬ ‭NIV‬‬

Yesterday we thought about other gods and today we think about the word IMAGE. It struck me that this is the only commandment that is so extensively expressed/described. I found it interesting and you might want to think today why it is described so extensively in Exodus 20:4-6. Have a nice walk and see you tomorrow!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s