#34

Dag 34, vandaag de laatste dag van de serie over Hem vertrouwen en we denken we na (en praten) over de woorden:

HIJ HEEFT EEN PLAN VOOR JOU

“Want Ik weet wat mijn plannen voor jullie zijn, zegt de Heer. Ik heb mooie plannen voor jullie. Plannen vol vrede, niet vol ellende. Want Ik heb een hoopvolle toekomst voor jullie.”
‭‭JEREMIA‬ ‭29:11‬ ‭BB‬‬

Deze Bijbeltekst, phoe, het is er een waar ik al een tijdje mee worstel. Op een of andere manier had (en heb) ik de woorden “Hij heeft een plan voor jou” altijd heel letterlijk genomen en zat ik bij wijze van spreken te “wachten” tot Hij zijn plan voor mij aan mij zou laten zien. Maar pas kort geleden ben ik gaan beseffen (en dat moet nog een beetje landen;) dat dìt zijn plan is. Dìt. Nu. Dat het gaat om vertrouwen hebben in Hem, in Zijn plan. En dat het gaat om dat wat je nù doet, dat is Zijn plan!

Ik las laatst dit hierover:

"Het gaat niet om de uitkomst kennen, het gaat om Hem kennen."

English

Day 34, today is the last day of the series about trusting Him and we think (and talk) about these words:

HE HAS PLANS FOR YOU

“For I know the plans I have for you,” declares the Lord, “plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future.”
‭‭Jeremiah‬ ‭29:11‬ ‭NIV‬‬

This scripture, phoe, it’s one I’ve been struggling with for a while. Somehow I had (and still have) taken the words “He has a plan for you” quite literally and I was, so to speak, “waiting” for Him to show me His plan for me. But it’s only recently that I’ve come to realize (and that still has to sink in 😉 that this is his plan. This. Now. That it is about having faith in Him, trust Him, in His plan. And that it is about what you do now, that is His plan!

I read this quote this morning:

"It's not about knowing the outcome, it's about knowing Him."

Have a nice day!

Also inspired by a post by Trustgodbro on Instagram.

One thought on “#34

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s