#32

Dag 32, vandaag denken we na (en praten we) over de woorden:

HIJ ZAL VOOR JOU VECHTEN

“De Here zal voor u strijden”
‭‭Exodus‬ ‭14:14‬ ‭NBG51‬‬

Als je Exodus 14:14 leest dan staat er achter de tekst ook nog “en gij zult stil zijn”. Natuurlijk is deze tekst gesproken door Mozes tegen de Israëlieten. Maar ook wij mogen hier op vertrouwen en misschien wil je vandaag eens extra nadenken over dat “stil zijn”. Misschien kunnen we proberen om wat vaker stil te zijn, en dan bedoel ik niet direct stil in de vorm van de stilte opzoeken maar meer dat je je eigen wensen en gevoel en woorden eens probeert uit te zetten en de ander en Hem voor laat gaan. Het draait niet om ons, het draait om Hem! En in alle situaties, als je Hem nodig hebt, Hij vecht voor jou!

Ik las vanmorgen deze quote daarover:

"Een vrouw die God in haar hart heeft, vecht haar strijd anders. Bij het eerste teken van strijd slaat ze niet terug of valt ze niet aan, ze knielt.

English

Day 32, today we think (and talk) about these words:

HE WILL FIGHT FOR YOU

“The Lord will fight for you””
‭‭Exodus‬ ‭14:14‬ ‭NIV‬‬

If you read Exodus 14:14, it also says “you need only to be still”. Of course, this text was spoken by Moses to the Israelites. But we can also rely on this and maybe you want to think extra about that “being quiet” today. Maybe we can try to be quiet more often, and I don’t mean being quiet in seeking silence , but more that you try to set your own wishes and feelings and words aside and let others and Him go first. It’s not about us, it’s about Him! And in all situations, when you need Him, He fights for you!

I read this quote this morning:

"A woman who has God in her heart fights her battles differently. At the first sign of struggle, she doesn't lash back or attacks, she kneels.

Have a nice day!

Also inspired by a post by Trustgodbro on Instagram.

One thought on “#32

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s