#31

Dag 31, ik heb de afgelopen dagen al een aantal redenen genoemd waarom we God kunnen vertrouwen en eigenlijk zijn er zo veel redenen te bedenken vind ik. Denk vandaag en de komende dagen eens over hoe je God (meer) kan vertrouwen. Vandaag de woorden:

HIJ IS ALTIJD BIJ JE

“En zie, Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld.”
‭‭Matteüs‬ ‭28:20‬ ‭NBG51‬‬

Tot morgen!

English

Day 31, I have already mentioned a number of reasons, the past few days, why we can trust God, and I think there are so many reasons. Think about how you can trust God (more) today and in the coming days. The words for today:

HE IS ALWAYS WITH YOU

“And surely I am with you always, to the very end of the age.””
‭‭Matthew‬ ‭28:20‬ ‭NIV‬‬

See you tomorrow!

Also inspired by a post by Trustgodbro on Instagram.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s