#29

Dag 29, we zijn officieel op de helft van ons project. Hoe gaat het met jullie? Ik heb wat onzekere weken achter de rug met wat onderzoeken in het ziekenhuis. Gelukkig goede uitslagen. Ik merkte in die onzekerheid hoe belangrijk het is dat we op God kunnen en mogen vertrouwen. Vandaag en de komende dagen wil ik het daarom graag hebben over vertrouwen en specifiek een aantal redenen aandragen waarom we Hem kunnen en mogen vertrouwen. Overigens zijn het, heel stiekem, voor de komende dagen geen woorden maar zinnen geworden, moet kunnen toch 😉 Vandaag is dat:

HIJ KENT JOUW NAAM

“Maar nu, zo zegt de Here, uw Schepper, o Jakob, en uw Formeerder, o Israël: Vrees niet, want Ik heb u verlost, Ik heb u bij uw naam geroepen, gij zijt Mijn.”
‭‭Jesaja‬ ‭43:1‬ ‭NBG51‬‬

Denk daar vandaag eens over na. Tot morgen!

English

Day 29, we are officially halfway through our project. How are you? I’ve had some uncertain weeks with some tests in the hospital. Fortunately good results. In that uncertainty I noticed how important it is that we can and may put our trust in God. Today and the next few days I want to talk about trusting God and specifically why we can and may trust Him. And by the way, for the next few days we are using sentences instead of words 😉 Todays is:

HE KNOWS YOU BY NAME

“But now, this is what the Lord says— he who created you, Jacob, he who formed you, Israel: “Do not fear, for I have redeemed you; I have summoned you by name; you are mine.”
‭‭Isaiah‬ ‭43:1‬ ‭NIV‬‬

Think about this today, see you tomorrow!

Also inspired by a post by Trustgodbro on Instagram.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s