#28

Dag 28 vandaag. Het laatste woord van de acht woorden die betrekking hebben op onze gedachten nav Filippenzen 4:8 is ‘LOF’. “Voorts, broeders, al wat waar, al wat waardig, al wat rechtvaardig is, al wat rein, al wat beminnelijk, al wat welluidend is, al wat deugd heet en lof verdient, bedenkt dat;”
‭‭Filippenzen‬ ‭4:8‬ ‭NBG51‬‬

  • Punt van aanDACHT: Welke van jouw gedachten verdienen lof? Gedachten over God. Zijn wegen, Zijn plannen en Zijn schepping, om er maar een paar te noemen. Je kunt ook zeggen dat wanneer onze gedachten bij Hem zijn, dat dat goed is.

Denk daar vandaag eens over na. Tot morgen!

English

Day 28, the eighth word((s) about our thoughts, based on Philippians 4:8 is/are ‘WORTHY OF PRAISE’. “Finally, brothers and sisters, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable—if anything is excellent or praiseworthy—think about such things.”
‭‭Philippians‬ ‭4:8‬ ‭NIV‬‬

  • Point of THOUGHT: What thoughts are worthy of praise? Thoughts about God. His ways, His plans, and His creation, to name a few. It’s safe to say that when our thoughts are on Him, that’s a good thing. 

Think about this today, see you tomorrow!

Inspired by a devotional from YouVersion

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s