#22

Het woord van vandaag is ‘WAARDIG’. “Voorts, broeders, al wat waar, al wat waardig, al wat rechtvaardig is, al wat rein, al wat beminnelijk, al wat welluidend is, al wat deugd heet en lof verdient, bedenkt dat;”
‭‭Filippenzen‬ ‭4:8‬ ‭NBG51‬‬

  • Punt van aanDACHT: Omdat we kinderen van God zijn, staan we in de hoogste rangen! Onze gedachten moeten koninklijk zijn. Laten we onszelf niet toestaan op een onvriendelijke of weerzinwekkende manier te denken.

Praat er over vandaag met iemand en heb een fijne wandeling!

English

Today’s word is ‘NOBLE’. “Finally, brothers and sisters, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable—if anything is excellent or praiseworthy—think about such things.”
‭‭Philippians‬ ‭4:8‬ ‭NIV‬‬

  • Point of THOUGHT: Because we are children of God, we’re in the highest of ranks! Our thoughts should be royal and regal. Let’s not allow ourselves to think in an unkind or repulsive manner.

Have a nice walk and talk today!

Inspired by a devotional from YouVersion

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s