#21

De 21e dag alweer van ons project Walk this way! Talk this way! Het woord van vandaag is ‘WAAR’. Afgelopen week sprak ik met mijn vriendin Marlisa en we hadden het onder andere over hoe je gedachten vaak met je op de loop gaan. Hoe je gedachten je kunnen beïnvloeden terwijl ze misschien helemaal niet juist zijn. We kunnen ons door die onjuiste gedachten zelfs laten leiden. Daarom dacht ik dat het goed was om eens na te denken 😉 over wat Paulus en Timoteüs hierover zeggen in hun eerste brief aan de Filippenzen. “Voorts, broeders, al wat waar, al wat waardig, al wat rechtvaardig is, al wat rein, al wat beminnelijk, al wat welluidend is, al wat deugd heet en lof verdient, bedenkt dat;”
‭‭Filippenzen‬ ‭4:8‬ ‭NBG51‬‬

  • Puntje van aanDACHT: Een van de belangrijkste dingen om te overwegen over onze gedachten is: “Zijn ze waar?” We moeten ons concentreren op wat authentiek en echt is.

‘WAAR’ is het eerste woord dat gaat over onze gedachten zoals beschreven in Filippenzen 4:8 voor de komende acht dagen. Praat er over vandaag met iemand en heb een fijne wandeling!

English

The 21st day of our project Walk this way! Talk this way! Today’s word is TRUE. Last week I spoke with my friend Marlisa and we talked about how our thoughts often can go round and round. How your thoughts can influence you when they very well may not be right at all. We may even be guided by those wrong thoughts. That’s why I thought it was good to think 😉 about what Paul and Timothy say about this in their first letter to the Philippians: “Finally, brothers and sisters, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable—if anything is excellent or praiseworthy—think about such things.”
‭‭Philippians‬ ‭4:8‬ ‭NIV‬‬

  • Point of THOUGHT: One of the most important things to consider about our thoughts is, “Are they true?”  We need to focus on what is authentic and real.

‘TRUE’ is the first of the eight words about our thoughts, described in Philippians 4:8, talk about it and have a nice walk today!

For todays word I was inspired by a devotional from YouVersion

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s