#17

Het woord van vandaag is “GIGANTISCH’ en ik verwijs naar de Engelse quote, in het Nederlands vertaald: “Als God een Goliat voor je zet dan moet Hij wel geloven dat er een David binnenin je zit.” Een krachtige quote die zegt dat God altijd bij je is, het is Zijn kracht waar jij uit kunt putten, wat er ook op je pad komt. Lees ook eens 1 Samuel vandaag en vooral vers 45:

Maar David zeide tot de Filistijn: Gij treedt mij tegemoet met zwaard en speer en werpspies, maar ik treed u tegemoet in de naam van de Here der heerscharen, de God der slagorden van Israël, die gij getart hebt.”
‭‭1 Samuël‬ ‭17:45‬ ‭NBG51‬‬

Ben benieuwd hoe jij het woord vandaag gaat gebruiken in een gesprek! Fijne wandeling en tot morgen!

English

Today’s word is “GIGANTIC” and I refer to the English quote, “If God puts a Goliath in front of you, He must believe that there is a David inside you.” A powerful quote that says that God is always with you, it is His strength that you can draw from, whatever comes your way. Also read 1 Samuel today and especially verse 45:

“David said to the Philistine, “You come against me with sword and spear and javelin, but I come against you in the name of the Lord Almighty, the God of the armies of Israel, whom you have defied.”
‭‭1 Samuel‬ ‭17:45‬ ‭NIV‬‬

I am curious of how you are going to use the word for today in a conversation! Have a nice walk and see you tomorrow!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s