#16

Vandaag praten we over het woord ‘GEHEIM’. Je hebt misschien een geheim of geheimen, dat kan, en een geheim hoeft niet direct iets negatiefs te zijn, iets verkeerds. Wat zo mooi is is dat God ze kent, de goede en de verkeerde geheimen. En wat nòg mooier is, je mag ze bij Hem brengen, de goede en de verkeerde!

Bedenk vandaag eens welk geheim je met Hem wil delen, misschien is het een last geworden die je met je meedraagt. Geef het aan Hem, Hij kent jouw hart.

Psalmen 44:22

English

Today we are talking about the word ‘SECRET’.

You may have a secret or secrets, and a secret doesn’t necessarily have to be something negative, something wrong. What’s so beautiful is that God knows them, the right and the wrong secrets. And what’s even better, you can bring them to Him, the right and the wrong!

What secret do you want to share with Him today? Maybe it has become a burden that you carry with you. Give it to Him, He knows your heart.

Psalms 44:21

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s