#15

Het woord van vandaag is ‘INCLUSIE’. Dat staat voor insluiten, erbij horen, erbij betrekken, gelijkwaardigheid. Een mooi woord maar doen we dat ook? Jezus includeerde iedereen en juist diegene die door anderen over het hoofd werden gezien of werden geminacht. Lucas 5:27-32.

Probeer vandaag eens een gesprek aan te gaan met iemand die je normaal nooit zo snel in een gesprek betrekt, of probeer iets voor deze persoon te doen, probeer het en kijk wat er gebeurt.

English

Today’s word is ‘INCLUSIVE’. It stands for inclusion, belonging, equality. A nice word, but do we practice it? Jesus included everyone and especially those who were overlooked or despised by others. Luke 5:27-32.

Today try starting a conversation with someone you don’t normally engage in a conversation so easily, or try doing something for this person, try it and see what happens.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s