#13

Dag dertien, we zijn alweer bijna twee weken bezig met dit project. Hoe gaat het? Ik moet zeggen dat het dagelijkse wandelen me goed afgaat, het praten over de woorden is alleen niet altijd makkelijk. Ik probeer om als een gesprek met iemand niet lukt wel zelf na te denken over het woord. En ik besef ook dat er altijd een Gesprekspartner is die altijd, overal, wat er ook is, heel, heel graag met je wil praten! Misschien kunnen we daar de komende dagen wat over na denken, dat God er altijd is met een luisterend oor, een gefluisterd woord……Nee geen harde stem maar een zacht fluisteren. Zijn ‘minder’, Zijn zacht…..probeer er open voor te staan, voor zijn ‘minder harde’ woorden. Er is tegenwoordig zo veel van alles, zo veel te zien, te horen, te voelen, te proeven……kopen……verlangen…….Probeer eens ‘MINDER’, geniet van minder……..Denk er ook eens over na hoe jij of waarmee jij kunt minderen……

Fijne dag vandaag!

English

Day thirteen, we have been working on this project for almost two weeks now. How are you? I have to say that the daily walk works well for me, but the talking about the words is not always easy. I try to think about the word myself if a conversation with someone doesn’t work out. And I also realize that there is always an ‘Listener’ who always, everywhere, no matter what, really, really wants to talk to you!

Perhaps we can think about that in the coming days, that God is always there with a listening ear, a whispered word …… No, not a loud voice but a soft whisper. Being ‘less’, Being soft…..try to be open to it, to His soft words.

There is so much of everything these days, so much to see, hear, feel, taste……buy……desire…….Try LESS, enjoy less……..

Also think about how you or with what you can do less……

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s