#6

Het zesde woord van ons project Walk this way! Talk this way! is ‘BROOD’. En de komende dagen wil ik het iets anders doen. Ik las in mijn YouVersion app een stuk van Craig Groeschel onder andere over leiderschap. En dit gaat vooral over leiderschap in de vorm van een goed voorbeeld zijn voor anderen.

Jezus is misschien wel de meest invloedrijke leider die ooit heeft geleefd. Hij werkte slechts drie jaar in het openbaar en kreeg in die tijd tienduizenden volgers. Tweeduizend jaar later vertelt het bestverkochte boek aller tijden het verhaal van Zijn leven, en miljarden mensen uit alle delen van de wereld hebben hun hele leven toegewijd om Hem te volgen.

Zeven keer in het boek Johannes verklaarde Jezus machtige vergelijkingen/woorden, deze wil ik de komende dagen gebruiken in ons project. Bij het woord van vandaag hoort ook een schriftlezing: “Jezus zeide tot hen: Ik ben het brood des levens; wie tot Mij komt, zal nimmermeer hongeren en wie in Mij gelooft, zal nimmermeer dorsten.” Johannes‬ ‭6:35‬ ‭NBG51‬‬

Een van de eerste dingen die Jezus deed in Zijn drie jaar van openbaar werk op aarde, was mensen vinden om “to empower”, eigenlijk is daar geen goed Nederlands woord voor maar het is zoiets als mensen de handvatten, de kracht geven, de tools. Jezus vond er 12, maar jij bent Jezus niet, dus misschien beginnen met één?

Al inspireer jij maar een iemand met je gedrag!

Praat met God: God, U hebt mij gemaakt; U kent mij. Wilt U mij de woorden geven om te weten wie ik ben en de kracht om te weten wat ik moet doen?

English

The sixth word of our project Walk this way! Talk this way! is ‘BREAD’. And the coming seven days I want to do something a little different. In my YouVersion app I read a devotional by Craig Groeschel about leadership an especially about leading by example.

Even by secular standards, Jesus is arguably the most influential leader to have ever lived. He only worked in the public space for three years and in that time gained tens of thousands of followers. Two thousand years later, the best-selling book of all time tells the story of His life, and billions of people from every part of the world have committed their entire lives to following Him.

Seven times in the book of John, Jesus declared powerful who statements. I would like to use these seven statements the coming days in our project. With todays word comes a Bibleverse: “Then Jesus declared, “I am the bread of life. Whoever comes to me will never go hungry, and whoever believes in me will never be thirsty.” John‬ ‭6:35‬ ‭NIV‬‬

Talk to God: God, You made me; You know me. Will You give me the words to know who I am and the strength to know what to do?

One of the first things Jesus did in His three years of public work on earth was find people to empower. He found 12, but you’re not Jesus, so maybe start with one?

If you could only empower one person!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s