Frisse start/Fresh start

Geïnspireerd door een artikel uit Puur, geschreven door Ds. Erica Hoebe ben ik bezig met een aantal scrapbook lay-outs over een Nieuwe Start. Over dat je verleden niet bepaalt hoe jij bent. En dat je opnieuw mag beginnen. Jij bent zo waardevol voor Hem en je mag rust en vrede bij God zoeken en vinden.

Inspired by an article from Dutch magazine Puur, written by Rev. Erica Hoebe I am working on a number of scrapbook layouts about a New Start. About that your past doesn’t define who you are. And that you can start again. You are so valuable to Him and you may seek and find rest and peace with God.

Ik las een devotional in YouVersion: Je doel om vanaf dit punt verder te gaan, vereist dat je Gods genade accepteert en wandelt in de vrijheid die Hij je heeft gegeven. Doe dat en je komt een stap dichter bij het bloeien met levendige God-kleuren. Dat gaat niet ineens, dat is een levenslange wandeling. Hoe mooi is dat! Dus neem kleine stapjes……

I read in a devotional in YouVersion: Your purpose moving forward from this point requires you accepting God’s grace and walking in the freedom He has given you from slavery. Do that and you will be one step closer to flourishing with vibrant God colors.

Ik heb gekozen om in dit thema alleen levendige, frisse kleuren te gebruiken en ben mede daarom Patron geworden van Suse FishburneSusefishscrapschool. Ik geniet ontzettend van werken met haar printables en op een of andere manier is de restrictie van een eenvoudig kleurenpallet heel bevrijdend.

I have chosen to use only fresh colors in this theme and that is one of the reasons why I became Patron of Suse FishburneSusefishscrapschool. I really enjoy working with her printables and somehow the restriction of a simple color palette is very liberating.

Een nieuwe, frisse start probeer ik ook in mijn ‘werk’ door te voeren met een nieuw logo en wat aanpassingen van deze website met nu een duidelijke homepage. Ook ben ik wat meer/beter aan het plannen, door het afgelopen jaar en de onrust rond Corona zijn er veel dingen blijven liggen. Deze week krijg ik mn tweede vaccinatie en krijg daardoor voor mijn gevoel weer iets meer bewegingsruimte. Dus nu, met kleine stapjes, tijd voor een nieuw begin.

I also try to implement a new, fresh start in my ‘work’ with a new logo and some adjustments to this website with now a clear homepage. I am also planning a little more / better, due to the past year and the stress around Corona, many things have been on hold. This week I get my second vaccination and that feels like getting a little more space to move. So it is time with small steps, for a new beginning.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s