Keep it on!

Dit is het laatste bericht rond onze uitdaging van de maand mei, Get your Cape on!” Wat is het snel gegaan die maand! Ik hoop echt dat ik jullie heb mogen inspireren om aan het werk te gaan met je Cape. Want zo voelt het best wel, het is niet makkelijk geweest en dat zal het zeker ook deels blijven. Het gebeurt vaak zo maar, heel snel, dat je weer terugvalt in je oude gewoonte van kort door de bocht en snel (en waarschijnlijk zonder veel respect) reageren.

Onder druk zullen we onze toevlucht nemen tot ons ‘normale’ doen, wat niet altijd aardig is. Zoek daarom bewust je toevlucht bij Hem en bid vaak, vraag steeds weer om de Cape, de omarming van de Heilige Geest. Als ons hart goed is omdat we dicht bij Christus leven, dan is wat mensen in ons zien en van ons horen een weerspiegeling van Christus, ongeacht onze omstandigheden. De weerspiegeling van Christus is wat de wereld nodig heeft te zien. Dus laat dat zien, dat Licht, laat het schijnen!

“En wij allen, die met een aangezicht, waarop geen bedekking meer is, de heerlijkheid des Heren weerspiegelen, veranderen naar hetzelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid, immers door de Here, die Geest is.” 2 Korinthiërs 3:18 NBG51

“Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping; het oude is voorbijgegaan, zie, het nieuwe is gekomen.”2 Korinthiërs 5:17 NBG51

Nog een algemene opmerking:

De komende tijd neem ik een social media break……oeh dat zal best ook lastig worden. Hier op m’n blog zal ik af en toe nog posten. En dan……wil ik in september heel graag starten met een nieuw project! Ik ga jullie later graag meer vertellen maar in het kort gaat het waarschijnlijk heten “Ga je mee lopen?” Ik wil jullie mee uit wandelen nemen, letterlijk en figuurlijk! Samen gaan we in de tijd duiken die Jezus op aarde was, en dan vooral zijn ‘lopen’, zijn wandelingen. En we gaan ook letterlijk lopen, later meer hierover.

Voor nu wens ik jullie heel veel succes in het vasthouden van ‘je Cape’. Ik vond het een bijzondere uitdaging en hoop jullie in september weer te mogen tegenkomen voor het nieuwe project!!

Mail of app me gerust mochten jullie wat willen vragen of zeggen!

Warme groet, Ren.

Hello everyone!

This is the last message about our challenge of the month of May, Get your Cape on!” May has flown by! I really hope I have been able to inspire you to get to work on “your Cape”. It wasn’t easy and it won’t be easy because it often happens in the blink of an eye, that you fall back into your old habits and react quickly, angry (and probably without much respect).

Under pressure we will resort to our normal personality, which is often destructive.  But, if our heart is good because we live in close proximity with Christ, then what people see and hear from our life is a reflection of Christ no matter our circumstances. The reflection of Christ is what the world needs to see. So unveil it and let it shine.

“And we all, who with unveiled faces contemplate the Lord’s glory, are being transformed into his image with ever-increasing glory, which comes from the Lord, who is the Spirit.” 2 Corinthians 3:18 NIV

“Therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come: The old has gone, the new is here!” 2 Corinthians 5:17 NIV

And on another general note:

I will be taking a social media break for a while, I will still occasionally post here on my blog. And then in September I want to start with a new project! It’s called “Let’s go for a Walk” I want to take you for a walk, literally and figuratively! Together I want to dive into the time that Jesus was on earth, especially his “walks”. More about this later!

For now, I wish you all the best in holding on to “your Cape”. I thought it was a very special challenge and I hope to meet you again in September for the new project!

Mail or app me if you want to ask or say something!

Love, Ren.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s