Genade/Grace

Hallo allemaal, vandaag nog een praktische tip hoe om te gaan met een conflict.

Het tweede dat je kunt doen is genade geven, mooie woorden maar wat houden ze in? Genade is vergevingsgezind zijn. En Goddelijke genade is een spontane, niet verdiende goddelijke gunst. 

Houdt je reactie kort en vol genade. Hoe meer woorden we gebruiken, hoe groter het risico dat we in een defensieve houding terechtkomen. Als er iets moet worden verduidelijkt, houd het dan beknopt en in laat het vol zijn van genade. Toon begrip voor de uitgesproken pijn. Maak met respect en zachtmoedig  je bedoelingen duidelijk. En, als een verontschuldiging gepast is zeg dan bijvoorbeeld, het spijt me oprecht dat ik je gekwetst heb.

“Laat uw woord altijd aangenaam zijn, met zout smakelijk gemaakt, opdat u weet hoe u iedereen moet antwoorden.” Kolossenzen 4:6 HSV

Ik spreek jullie snel weer voor de derde en laatste tip! Ren.

Hi everybody, today another tip on how to handle a conflict.

The second thing you can do is give grace, nice words but what does it mean? Grace is to be forgiving. And Divine grace is spontaneous, unmerited divine favor. Keep your response short and full of grace. The wordier we get, the greater the risk we will slip into defensiveness. If something needs to be clarified, keep it concise and wrapped in grace.

Acknowledge the expressed hurt with understanding. Clarify your intentions and a line of gentle honesty. And, if an apology is appropriate: apologize.

“Let your conversation be always full of grace, seasoned with salt, so that you may know how to answer everyone.” Colossians 4:6 NIV

See you again soon for the third and last tip, Ren.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s