The ultimate chance/ De ultieme kans

Hallo allemaal, vorige week had ik het over de jij- tegen mij houding in een conflict en het besef dat het niet de persoon zelf is die de vijand is. Het is één ding om die mentale verschuiving te maken dat de persoon niet je vijand is, maar iets heel anders om tegen die persoon ook echt aardig, respectvol en liefdevol te zijn. Dat moment lijkt misschien het perfecte moment om ons geloof opzij te schuiven maar eigenlijk is juist dit moment dè ultieme kans om te zijn als Jezus. Een Jezus-man of vrouw die opstaat en onverwacht genade schenkt terwijl hij/zij zeker anders had kunnen doen, onthult de kracht van Christus aan het werk.

Bedenk vandaag en de komende dagen eens hoe jij die ultieme kans om te zijn als Jezus echt in de praktijk kunt gaan brengen, wat heb je nodig? Ik sluit af met een gebed: Vader, met wie ik ook praat, maak dat ik vriendelijk en respectvol ben. Leer mij om met mededogen en respect op mensen te reageren. En laat de woorden die ik zeg en de dingen die ik denk Uw karakter weerspiegelen en U heerlijkheid brengen. In Jezus ‘naam, amen.

Hello everyone, last week I talked about the you-against-me attitude in a conflict and the realization that it is not the person himself who is the enemy. This moment may seem like the perfect time to set our Christianity on the shelf. But really though, a moment of conflict handled the right way is hands-down one of the grandest opportunities to be more like Jesus. A Jesus man/woman who rises up and unexpectedly gives grace when you surely could have done otherwise, reveals the power of Christ at work.

Today and for the next few days, think about how you can truly practice that ultimate opportunity to be like Jesus, what do you need? Let’s pray about it: God, no matter whom I talk to, please make my speech gracious and kind. Teach me to respond to people with compassion and respect. And let the words I say and the things I think reflect Your character and bring You glory. In Jesus’ name, Amen.

Een heel fijne dag en ik spreek jullie snel weer! Ren.

Have a lovely day and I will see you again soon! Ren.

2 thoughts on “The ultimate chance/ De ultieme kans

  1. Awesome prayer, that is what I pray for too everyday, to be more like him. I am wanting to be better specially to those who hurt me. I am doing better, God is showing me that it is not the other person, it is ME the one that needs to change, I’m the Christian child, act like one 🙏

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s