Wees lief (en lach) – Love another (and smile)

“Wees lief en lach”, een spreuk die mijn moeder altijd gebruikt. Als kind en jonge vrouw voelde het vaak als een verplichting; lief zijn en dan ook nog lachen. Vandaag las ik deze woorden van Jezus uit Johannes:

“Be sweet and smile”, a saying my mother always uses. As a child and young woman it often felt like an obligation; be nice and then laugh too. Today I read these words of Jesus from John:

“Een nieuw gebod geef Ik u, dat gij elkander liefhebt; gelijk Ik u liefgehad heb, dat gij ook elkander liefhebt.”
‭‭Johannes‬ ‭13:34‬ ‭NBG51‬‬

“A new command I give you: Love one another. As I have loved you, so you must love one another.”
‭‭John‬ ‭13:34‬ ‭NIV‬‬

Eigenlijk heeft Jezus ons het op de meest perfecte manier voorgedaan door zijn liefde, zijn leven voor ons te geven. Dan kunnen wij toch wel een maandje lief zijn en lachen? ……..Hm interessant want kùnnen we dat wel, en misschien nog interessanterderder (dat is geen woord maar het tikt zo lekker), wìllen we dat? Denk er eens over na de komende dagen ok.

In fact, Jesus showed it to us in the most perfect way by giving his love, his life for us. Then we can be nice and laugh for a month, right? …….. Interesting because the question is, can we? And perhaps even more interestingtingly(that’s not a word Ren :)), do we want to? Think about that over the next few days ok.

En besef dat we àlles kunnen met zijn “Cape om” in de vorm van de Heilige Geest. Vraag Hem je te helpen, en vind je dat misschien lastig, weet dan dat ik het in ieder geval ook voor je aan Hem zal vragen. Samen gaan we er een bijzondere maand mei van maken! En, dat zal zeker gaan gebeuren als je het toelaat, het zal iets blijvends zijn. En ik beloof je alvast dat dat niet iets makkelijks zal zijn maar je hebt grote Hulp, Hij laat jou niet los! Ik ben bezig met het ontwerpen van kaarten met woorden van bemoediging die je kunnen helpen als dagelijkse reminders. Die post ik hier deze vrijdag. Ik heb er zin in!

And realize that we can do anything with his “Cape on” in the form of the Holy Spirit. Ask Him to help you, and if you find that difficult, know that I will ask Him for you. Together we will make it a special month of May! And, it will certainly happen if you allow it, it will be something permanent. And I can guarantee that it won’t be easy but you have great Help, He will not let you go! I am designing cards with words of encouragement that can help you as daily reminders and will post them this Friday.

Gedurende de maand mei geef ik je via mijn blog handvatten, tips, Bijbelteksten, leuke printvellen ed.Ook heb ik een Instagram account aangemaakt: @getyourcapeonchallenge waar ik je dagelijks bemoedig, aan het lachen maak, sterk enz. Het enige wat je hoeft te doen is in de rechterbalk de Follow-knop aanklikken, dan vul je je e-mailadres in en ontvang je elke x als ik hier iets post een bericht daarvan in je mailbox. Of klik hieronder, mag ook, doe ik niet moeilijk over :))

During the month of May I will give you handles, tips, Bible texts, nice print sheets, etc. through my blog. And I made an Instagram account: @getyourcapeonchallenge for daily messages to inspire and empower you, follow me there! All you have to do is click the Follow button in the right bar, then enter your e-mail address and every time when I post something here you will receive a message in your mailbox.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s