Strength to Endure- de Kracht om te volharden

(English down below) Het is 18 april als ik dit schrijf, een zonnige zondagmorgen. Ik ben bezig met de voorbereidingen voor de uitdaging van mei “Get your Cape on!”

Vaak kiezen we in een relatie of vriendschap de kortste weg in onze reacties. Vinden we het moeilijk om stil te zijn, de ander te respecteren en te reageren vanuit liefde, respect. Om je alvast wat voor te bereiden op onze uitdaging van mei wil ik je vandaag vragen om je voor te gaan bereiden (dat is twee keer voorbereiden in één zin :)). Denk eens na over hoe jij, met hulp van de Heilige Geest: Jouw Cape, krachtiger kan worden om te volharden.

In mijn YouVersionapp las ik dit vanmorgen: Wanneer je met iets wordt geconfronteerd dat een reactie vereist, maak dan altijd tijd, ook al is het maar kort, om de Heilige Geest te vragen om je reactie te sturen. Hij zal je op de best mogelijke manier begeleiden en wat je zegt, zal veel op Hem lijken, op voorwaarde dat je luistert en gehoorzaamt. Die stem is altijd goed, en het zal de ogen op Hem richten waar ze moeten zijn.

God, geef me vandaag alstublieft weer de kracht om alles wat op mijn pad komt te verdragen. Ik wil nooit het wonder verliezen om U persoonlijk te kennen. Dus help me alstublieft een leven na te streven dat gekenmerkt wordt door liefde, geloof en geduldige volharding. In Jezus ‘naam, amen.

Gedurende de maand mei geef ik je via mijn blog handvatten, tips, Bijbelteksten, leuke printvellen ed.

Ook heb ik een Instagram account aangemaakt: @getyourcapeonchallenge waar ik je dagelijks bemoedig, aan het lachen maak, sterk enz.

Het enige wat je hoeft te doen is in de rechterbalk de Follow-knop aanklikken, dan vul je je e-mailadres in en ontvang je elke x als ik hier iets post een bericht daarvan in je mailbox. Of klik hieronder, mag ook, doe ik niet moeilijk over :))

“Let your conversation be always full of grace, seasoned with salt, so that you may know how to answer everyone.”

Colossians 4:6

It’s Sundaymorning, as I am writing this blog. I am preparing for our Challenge: “Get your Cape on!”

In a relationship or friendship, we often choose the shortest route in our responses. Do we find it difficult to be quiet, to respect the other and to respond from love, respect. To prepare you a bit for our challenge in May, I would like to ask you today to prepare yourself (that’s preparing twice in one sentence :)). Think about how, with the help of the Holy Spirit: Your Cape, you can find more Strength to Endure.

This morning I read in my Youversionapp: When confronted with something that requires a response, always make time, even if it is a short time, to ask the Holy Spirit to guide your response.  He will guide you in the best way possible and what you say will sound a lot like Him, provided you listen and obey.  That voice is always good, and it will point eyes back to Him where they need to be.

God, please give me the strength to endure whatever comes my way. I don’t ever want to lose the wonder of knowing You personally. So please help me eagerly pursue a life marked by love, faith, and patient endurance. In Jesus’ name, Amen.

During the month of May I will give you handles, tips, Bible texts, nice print sheets, etc. through my blog.

And I made an Instagram account: @getyourcapeonchallenge for daily messages to inspire and empower you, follow me there!

All you have to do is click the Follow button in the right bar, then enter your e-mail address and every time when I post something here you will receive a message in your mailbox.

2 thoughts on “Strength to Endure- de Kracht om te volharden

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s