Day 17 Monday

Hello everybody, this is the fourth and last day of reading from John.

Todays reading is John 15, 16, 17, 18, 19, 20 and 21.

See you again tomorrow, Ren.

Question: We are done reading from the first four Books of the New Testament about Jesus birth, His life and His death. Can you describe how your feelings are about Jesus after reading these four Books?

Vraag: We zijn klaar met het lezen van de eerste vier boeken uit het Nieuwe Testament, over Jezus komst, zijn leven en zijn sterven. Hoe denk jij over Jezus na het lezen van deze vier boeken?

Hallo allemaal, dit is de vierde en laatste dag van lezen uit Johannes.

De lezing van vandaag is Johannes 15, 16, 17, 18, 19, 20 en 21.

Ik zie jullie morgen weer! Ren.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s