Day 6 Tuesday

Hello everybody, how is the reading going? Yesterday we finished reading from Matthew and I don’t know about you but these last verses…..heavy stuff, but….to read about the resurrection and the promises Jesus made to us is so beautiful. It makes me thankful and humble.

Todays reading is Mark 1, ,2, 3, 4 and 5

See you tomorrow, Ren

Question: How does Jesus sacrifice makes you feel?

Vraag: Hoe voelt Jezus’s opoffering voor jou?

Hallo allemaal, hoe gaat het met het lezen? Gisteren hebben we Mattheüs afgesloten en ik weet niet hoe het voor jou is, maar deze laatste verzen ….. heftig, maar …. lezen over de opstanding en de beloften die Jezus ons deed is zo mooi. Het maakt me dankbaar en nederig.

De lezing van vandaag is Marcus 1, 2, 3, 4 en 5.

Ik zie jullie morgen, Ren.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s