Day 1 Wednesday

Yay it is our first day! The first day of our 40 day walk with Jesus.

Now reading the entire New Testament in 40 days isn’t going to be easy. You have to be intentional.

For this first day I want you to ask yourself this question: How will I wake up on Resurrection Sunday, what do I want to be different? And ask yourself during these 40 days: What does God want me to do?

Todays reading is Matthew 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. Again I recommend you to download the YouVersion app, it will help you in your walk. God bless friends and I hope you and we have a fruitful walk!

See you tomorrow, Ren

Question: What does God want me to do?

Vraag: Wat wil God dat ik doen zal?

Yes, het is onze eerste dag! De eerste dag van onze 40 daagse wandeling met Jezus. Het niet gemakkelijk zijn om het hele Nieuwe Testament in 40 dagen te lezen. Lees met intentie.

Voor deze eerste dag wil ik dat je jezelf deze vraag stelt: hoe word ik wakker op de Opstandingszondag, hoe wil ik anders zijn? En vraag jezelf tijdens deze 40 dagen af: Wat wil God dat ik doen zal?

Vandaag lezen we Mattheüs 1, 2, 3, 4, 5, 6 en 7. Ik raad je nogmaals aan om de YouVersion app te downloaden, het zal je helpen bij je wandeling. God zegen vrienden en ik hoop dat jullie en wij een vruchtbare wandeling zullen hebben!

Ik zie jullie morgen, Ren.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s