Taking a break from my break….

Hello friends,

I decided to take a small break from my break 😉 to share with you something I read this morning. I have been really enjoying my Youversion-app for the last year. I found the devotionals changed my (faith) life so much. One of the devotionals I love is from Rush and especially from Gather Ministries (Loop/Wire). I also joined there mailinglist and receive an email twice a week with soft reminders of how God wants to work in our lives. I really recommend you check this out. It is totally free and I am not in any way connected with them but I just wanted to share it because I hope it helps you in your Faith-journey to.

What I read today was this prayer, it is one of Jennifer’s and Justin’s (the founders of Gatherministries) favorite and now mine to:

This prayer is called “The Breastplate of St. Patrick” or “The Deer’s Cry.” Justin tells us before he shares the prayer that Ireland in the fifth century was a dangerous place for an evangelist of Jesus. All of Europe was a bit dangerous during the middle ages, for everybody—but telling people about the goodness and love of Jesus was particularly dangerous in this time, in this celtic and pagan land.

The Breastplate of St. Patrick:

I arise today, through a mighty strength, the invocation of the Trinity, through belief in the threeness, through confession of the oneness, of the Creator of Creation.

I arise today, through the strength of Christ’s birth with his baptism, through the strength of his crucifixion with his burial, through the strength of his resurrection with his ascension, through the strength of his descent for the judgment of Doom.

I arise today, through the strength of the love of the Cherubim, in obedience of angels, in the service of archangels, in the hope of the resurrection to meet with reward, in the prayers of patriarchs, in prediction of prophets, in preaching of apostles, in faith of confessors, in innocence of holy virgins, in deeds of righteous men.

I arise today, through the strength of heaven; light of sun, radiance of moon, splendor of fire, speed of lightning, swiftness of wind, depth of sea, stability of earth, firmness of rock.

I arise today, through God’s strength to pilot me: God’s might to uphold me, God’s wisdom to guide me, God’s eye to look before me, God’s ear to hear me, God’s word to speak to me, God’s hand to guard me, God’s way to lie before me, God’s shield to protect me, God’s host to save me, from the snares of devils, from temptations of vices, from every one who shall wish me ill, afar and anear, alone and in a multitude.

I summon today, all these powers between me and those evils, against every cruel merciless power that may oppose my body and soul, against incantations of false prophets, against black laws of pagandom, against false laws of heretics, against craft of idolatry, against spells of smiths and wizards, against every knowledge that corrupts man’s body and soul.

Christ to shield me today, against poisoning, against burning, against drowning, against wounding, so there come to me abundance of reward. Christ with me, Christ before me, Christ behind me, Christ in me, Christ beneath me, Christ above me, Christ on my right, Christ on my left, Christ when I lie down, Christ when I sit down, Christ when I arise, Christ in the heart of every man who thinks of me, Christ in the mouth of every one who speaks of me, Christ in the eye of every one that sees me, Christ in every ear that hears me.

I arise today, through a mighty strength, the invocation of the Trinity, through belief in the threeness, through confession of the oneness, of the Creator of Creation.

I very much hope this prayer gives you the strength you need to conquer whatever challenges are on your path and that you may find His hand guiding you.

X Ren.

PS I decided to choose a word for 2021 (I got this idea from Ali Edwards) and it is STRENGTH. I am working on a binder with a layout every day, here are some pictures till now. I am using the Crate Paper Heritage kit with lots of writing and hand drawn flowers.

“Christ on my left, Christ on my right”

Hè allemaal,

Even een kleine pauze nemen van mijn pauze;) om iets met jullie te delen dat ik vanmorgen heb gelezen. Ik heb het afgelopen jaar enorm genoten van mijn Youversion-app. De dagelijkse devotionals hebben mijn (geloofs) leven zo sterk veranderden. Een van die devotionals is van Rush en vooral van Gather Ministries (Loop / Wire). Ik ontvang ook hun mail 2x in de week met bijzondere woorden over hoe God in ons leven wil werken. Ik raad je echt aan dit eens te bekijken. Het is helemaal gratis en ik ben op geen enkele manier met hen verbonden, maar ik wilde het gewoon delen omdat ik hoop dat het je helpt in je geloof.

Wat ik vandaag las was dit gebed, het is een van Jennifer’s en Justins (de oprichters van Gatherministries) favoriet en nu ook van mij:

Dit gebed wordt ‘The Breastplate of St. Patrick’ of ‘The Deer’s Cry’ genoemd. Justin vertelt ons voordat hij het gebed deelt dat Ierland in de vijfde eeuw een gevaarlijke plaats was voor een evangelist van Jezus. Heel Europa was gevaarlijk tijdens de middeleeuwen, voor iedereen – maar mensen vertellen over de goedheid en liefde van Jezus was bijzonder gevaarlijk in deze tijd, in dit Keltische en heidense land.

Ik sta vandaag op, door een machtige kracht, het aanroeping van de Drie-eenheid, door geloof in de drie-eenheid, door belijdenis van de eenheid, van de Schepper van de Schepping.

Ik sta vandaag op, door de kracht van de geboorte van Christus met zijn doop, door de kracht van zijn kruisiging en zijn begrafenis, door de kracht van zijn opstanding en zijn hemelvaart, door de kracht van zijn afdaling voor het oordeel van het noodlot.

Ik sta vandaag op, door de kracht van de hemel; licht van de zon, uitstraling van de maan, pracht van vuur, bliksemsnelheid, snelheid van wind, diepte van de zee, stabiliteit van de aarde, stevigheid van de rots.

Ik sta vandaag op, door Gods kracht om mij te besturen: Gods macht om mij hoog te houden, Gods wijsheid om mij te leiden, Gods oog om voor mij te kijken, Gods oor om mij te horen, Gods woord om tot mij te spreken, Gods hand om mij te beschermen, Gods schild om mij te beschermen, Gods om mij te redden, tegen de valstrikken van duivels, tegen verleidingen van ondeugden, tegen een ieder die mij ziek zal wensen, ver weg en alleen en in een menigte.

Ik roep vandaag al deze krachten op tussen mij en die kwaden, tegen elke wrede genadeloze macht die mijn lichaam en ziel kan weerstaan, tegen bezweringen van valse profeten, tegen zwarte wetten van heidendom, tegen valse wetten van ketters, tegen kunst van afgoderij, tegen spreuken van smeden en tovenaars, tegen elke kennis in die het lichaam en de ziel van de mens bederft.

Ik vraag Christus om mij vandaag te beschermen, tegen vergiftiging, tegen verbranding, tegen verdrinking, tegen verwonding, dus er komt een overvloed aan beloning naar mij toe. Christus met mij, Christus voor mij, Christus achter mij, Christus in mij, Christus onder mij, Christus boven mij, Christus aan mijn rechterhand, Christus aan mijn linkerzijde, Christus als ik lig, Christus als ik ga zitten, Christus als ik opsta Christus in het hart van ieder mens die aan mij denkt, Christus in de mond van ieder die over mij spreekt, Christus in het oog van ieder die mij ziet, Christus in ieder oor dat mij hoort.

Ik sta vandaag op, door een machtige kracht, de aanroeping van de Drie-eenheid, door geloof in de drie-eenheid, door belijdenis van de eenheid, van de Schepper van de Schepping.

Ik hoop van harte dat dit gebed je de kracht geeft die je nodig hebt om alle uitdagingen op je pad te overwinnen en dat zijn hand je zal leiden

PS Ik heb een woord gekozen voor 2021 (ik kreeg dit idee door Ali Edwards) en het is KRACHT/STRENGTH. Ik werk elke dag aan een map met een lay-out, hier zijn enkele foto’s tot nu toe. Ik gebruik de Crate Paper Heritage-kit met veel geschreven teksten en getekende bloemen.

2 thoughts on “Taking a break from my break….

  1. It is beautiful Ren, love the verse. I sent you messages through WhatsApp but never heard back from you. Claudia mentioned getting an email from you but I didn’t get it. Did you remove me from your list? Happy you took a break from the break and shared. xoxo

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s