Advent project “Names of Jesus”

On Sunday the 29th of November we start with the Advent project. Every day you receive a message with a different name of Jesus, a Bibleverse and a short inspirational text. You also receive a huge printable, stacked with all kinds of goodies. A template for Memorydexcards with the numbers and names of Jesus:

Op zondag 29 november starten we met het adventproject. Elke dag ontvang je een bericht met een andere naam van Jezus, een Bijbelvers en een korte inspiratietekst. Je ontvangt ook een printbare kit, met allerlei soorten goodies. O.a. een sjabloon voor Rolodexcards met de nummers en namen van Jezus:

And you get a list of all the names we are going to talk about. This list you can download for free here:

En je ontvangt een lijst van alle namen van Jezus, die kan je gratis hier downloaden:

You also receive a template for an A5 booklet which you can bind with rings if you want to.

Ook ontvang je een sjabloon voor een A5 boekje die je zelf eventueel in kan binden, in kan plakken of in een mapje kunt bewaren.

These are a few of the papers I designed:

Dit zijn een aantal van de ontwerpen die ik gemaakt heb:

If you go to my Patreon you can see two options: join with Zoomsessions (€10) or without the Zoom sessions (€5), I really hope you’ll consider joining us! It is a lovely way to experience the Advent time in a different way.

Als je naar mijn Patreon gaat, zie je twee opties: doe mee met Zoomsessions (€ 10) of zonder de Zoom-sessies (€ 5), ik hoop echt dat je overweegt om met ons mee te doen! Het is een bijzondere manier om de Adventstijd op een andere manier te beleven.

X Ren.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s